PRIVACY BELEID 

Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Verkennis Parket en Thim Verkennis Parket & Laminaat.

Dit privacy beleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden worden gedeeld. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een manier die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 25 mei 2018.

Houd u er rekening mee dat Verkennis Parket en Thim Verkennis Parket & Laminaat niet verantwoordelijk zijn voor een privacy beleid van andere sites en/of bronnen. Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, gaat u akkoord met het privacy beleid.

Welke gegevens verzamelen wij? 

* NAW gegevens

* Factuur adres

* E-mailadres

Doel van de gegevensverwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Het doel van de verwerking houdt dus altijd direct verband houdt met de opdracht die u geeft.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Derden
Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van alle persoonsgegevens te respecteren.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kunnen Verkennis Parket en Thim Verkennis Parket & laminaat op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen. Wij zullen ons hiertegen verzetten, binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang onze onderneming bestaat of tot er een verzoek tot vergetelheid/rectificatie wordt gedaan.

Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

RECHTEN 

Inzage recht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien.

Rectificatie recht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken.

Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Indien u een verzoek wilt doen met betrekking tot een van bovenstaande rechten, vragen wij u om contact met ons op te nemen via het contactformulier op deze site. U ontvangt dan zo snel mogelijk, maar maximaal binnen 30 dagen, een reactie op uw verzoek.

Wijzigingen in het privacy beleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Controleer dan ook regelmatig deze pagina om op de hoogte te blijven van alle informatie en ons privacy beleid